Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Umowa z fundacją "Nauka dla Środowiska"

Umowa z fundacją "Nauka dla Środowiska"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie 17 grudnia 2020 roku, podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gminy Brzeżno: „Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury w Brzeżnie w infrastrukturę rekreacyjną”; Gminy Rąbino: „Aktywność to podstawa-etap II”, ”Altana pod stul...

„ Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”

„ Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”

6 listopada 2020 roku w Brzeżnie odbyło się zakończenie projektu rewitalizującego pt. „ Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”.

Cele projektu było stworzenie bazy do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wytyczenie i wymalowanie, na terenie Szkoły Podstawowej w Brzeżnie, plenerowego miasteczka rowerowego, które umożliwi edukacje z zakresu przepisów ruchu drogowego i praktyczne szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze, jak i wspólne spędzanie czasu. Zagospodarowane miejsce stało się ...

„Twórcza kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu”

„Twórcza kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu”

„Twórcza kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu” 24 października 2020 roku, w Gawrońcu (gm. Połczyn Zdrój) odbyło się zakończenie projektu rewitalizującego społeczność lokalną pt. „Twórcza kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu”. W ramach działania został wyremontowany sufit oraz zamontowano 12 punktów świetlnych. Wymieniono na nowe okna oraz grzejniki. Zakupiono zlew kuchenny oraz szafkę pod zabudowę zmywarki. Dzięki remontowi mieszkańcy Gawrońca zyskali nowe miejsce integracji i rekreacji, które zachęci wszystkich do przebywania we wspólnej przestrzeni. Wielkie podziękowania za prace i zaangażow...

„Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”

„Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”

„Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie” 24 października 2020 roku, w Rzecinie ( gm. Rąbino) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”. W ramach prac została położona wykładzina winylowa, która idealnie pasuje do obiektu użyteczności publicznej. Zostały wstawione również cztery pary nowych okien oraz drzwi wejściowe. Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Sołtysowi- Maciejowi Wojas, Pani Wójt – Anecie Krawiec, Animatorowi Lokalnemu- Annie Olejniczak oraz wszystkim mieszkańcom Rzecina. Wielkie brawa! Projekt współfinansowany przez Unię

„Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu-etap II”

„Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu-etap II”

17 października (sobota) w miejscowości Batyń, gm. Rąbino odbyło się otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zostały zakupione nowe meble kuchenne, kuchnia elektryczna do gotowania oraz zmywarka. W kotłowni pojawił się nowy piec centralnego ogrzewania. Celem projektu był wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz zwiększenie integracji i aktywności społeczności lokalnej. Wielkie podziękowania za pracę oraz wsparcie należą się: Pani Wójt, Sołtysowi, Animatorowi lokalnemu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Projekt współfinans...

Zakończenie Projektu „ Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”

Zakończenie Projektu „ Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”

27.09.2020r odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Łęgach ( gmina Połczyn Zdrój), które oficjalnie zakończyło projekt rewitalizacyjny pt. „ Nasze miejsce na ziemi- doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było stworzenie miejsca integracji i rekreacji, które będzie zachęcać mieszkańców do przebywania we wspólnej przestrzeni. W ramach prac została wycyklinowana i pomalowana podłoga ...

"Słowieńsko pięknieje" gm. Sławoborze

"Słowieńsko pięknieje" gm. Sławoborze

Słowieńsko pięknieje W poniedziałkowe popołudnie (21.09.2020r.) w Słowieńsku (Gmina Sławoborze), odbył się piknik z okazji zakończenia projektu „Słowieńsko pięknieje”. W ramach projektu wykonano ogrodzenie wokół kościoła, co znacznie poprawiło estetykę centrum miejscowości. Na placu obok świetlicy zamontowane zostały stojaki rowerowe oraz umieszczono plakat informacyjny. Mieszkańcy wraz z Panią Sołtys zorganizowali wspólne grillowanie a specjalnie dla najmłodszych mieszkańców zamówiono zabawki dmuchane i zjeżdżalnie. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej i ...

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w m. Sidłowo

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w m. Sidłowo

W dniu 18.09.2019r w Sidłowie ( Gmina Sławoborze) odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, który został wzbogacony o nowe elementy, takie jak: wieża, mostek, przejście tubowe, wejście po pałąku czy burtę edukacyjną. Dodatkowo umieszczono ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz plakat informujący o wydarzeniu. Mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie oraz zabawki dmuchane dla dzieci a dla miłośników słodkości-watę cukrową. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia integracji mieszkańców Sidłowa, aktywności społecznej oraz wzrostu zaufania pomiędzy członkami społeczności lokalnej...

Rewitalizacja w Gminie Brzeżno

Rewitalizacja w Gminie Brzeżno

W sobotę 12 września w Brzeżnie ma Sójczym Wzgórzu odbyło się uroczystego otwarcie nowego miejsca spotkań dla mieszkańców. Powstała tam wiata, zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz lampy solarne. Projekt został zrealizowany dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy inicjatywnej z Sójczego Wzgórza. Animator Lokalny na terenie Gminy Brzeżno Agnieszka Brodowska.

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

3 września (czwartek) w miejscowości Stary Przybysław, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa .

Symbolicznego otwarcia dokonali : Wójt Gminy Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Lider Grupy Inicjatywnej p. Zbigniew Niedziałek oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.

Systematyczność, wysiłek i ciężka praca mieszkańców Sołectwa przyniosła wyczekiwany efekt. W ramach przedsięwzięcia została wybudowana altana wraz z wyposażeniem - stołem i ławkami; ponadto zakupiono dwa grille betonowe. Zgodnie z planem jeden z nich został umiejscowiony t...