Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Aktywność to podstawa-rozbudowa miejsca spotkań w Dąbrowie Białogardzkiej”

„Aktywność to podstawa-rozbudowa miejsca spotkań w Dąbrowie Białogardzkiej”

W ramach projektu „Społeczna Rewitalizacja” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WZ 2014-2020) w dniu 30.11.2019r w Dąbrowie Białogardzkiej ( gmina Rąbino) zorganizowane zostało spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości. Podczas spotkanie została uroczyście przecięta wstęga do nowego obiektu obok placu zabaw - siłowni zewnętrznej, a do wiaty powstałej w poprzednich działaniach rewitalizacyjnych dodano piękne ławy. Realizacja projektu przyczyniła się do wzrostu aktywności sportowej jak i obywatelskiej mieszkańców wsi. Zwiększył się poziom integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, zwiększyła się odpowiedzialność mieszkańców za wypracowane dobra.
Dabrowa Białogardzka jest kolejnym dowodem na to, jak Rewitalizacja Społeczna aktywizuje do działania lokalne społeczności.