Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Altana pod stuletnim dębem”

„Altana pod stuletnim dębem”

12 czerwca 2021 roku, w Batyniu (gm. Rąbino) odbyło się zakończenie projektu pt „ Altana pod stuletnim dębem”.

Głównym celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wsparcie infrastrukturalne, czyli utworzenie miejsca integracji mieszkańców Batynia. W ramach prac została wybudowana altana integracyjna dla mieszkańców sołectwa. Dodatkowo zakupiony został sprzęt multimedialny- rzutnik, dzięki któremu możliwe będzie organizowanie seansów filmowych dla mieszkańców. Projekt przyczynił się do zwiększenia integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wypracowane dobra.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Pani Wójt- Anecie Krawiec, Panu Sołtysowi – Grzegorzowi Chołuj, Animatorowi Lokalnemu- Annie Olejniczak oraz wszystkim mieszkańcom Batynia. Wielkie brawa!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Rąbino