Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa

Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa

3-go września 2021 roku, w Sidłowie (gm. Sławoborze) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa ”. W ramach prac zamontowano 4 lampy oświetleniowe solarne oraz nasadzono rośliny ozdobne. Mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie, zabawy dmuchane dla dzieci oraz słodki poczęstunek.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wsparcie infrastrukturalne, czyli stworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi- Marcinow...

Słowieńsko pięknieje II

Słowieńsko pięknieje II

1-go września 2021 roku, w Słowieńsku (gm. Sławoborze) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Słowieńsko pięknieje II ”. W ramach prac została wybudowana altana rekreacyjna.

Realizacja projektu wynikła z potrzeby stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która służyłaby rekreacji. Ponadto projekt pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz zaspokoił potrzeby poprawy estetyki i wizerunku miejscowości, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizację oraz integrację lokalnej społeczności.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wó

Projekt - Powiat

Projekt - Powiat

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie w dniu 3 sierpnia 2021 roku podpisało umowę na realizacje zadania zakresu ochrony i promocji zdrowia, finansowane z budżetu Powiatu Świdwińskiego, umowa nr WO.032.71.2021.SO. pn.: „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”.
Zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (min. 100 osób) oraz zakup defibrylatora szkoleniowego i zestawu do nauki resuscytacji. Zadanie finansowane jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Świdwińskiego.

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

W dniu 16.06. 2021 r. w Koszalinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z wydarzeniami animacyjnymi w oparciu o fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych o tytułach: „ Słowieńsko pięknieje II”, „ Rozbudowa placu zabaw w Sławoborzu” oraz „Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa”. Wszystkie projekty odbędą się na terenie Gminy Sławoborze.

Projekt „Rew...

„Z naturą za pan brat - …” dzięki Społecznikowi

„Z naturą za pan brat - …” dzięki Społecznikowi

Wiosenne miesiące obfitowały w wydarzenia dla dzieci. A to za sprawą przedsięwzięcia „Z naturą za pan brat – projekt edukacji ekologicznej“. Projekt realizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021“. Dzięki dotacji sfinansowano udział 175 dzieci w wyjazdach edukacyjnych. Tematem przewodnim projektu była ekologia. Pierwszym był wyjazd do szkółki leśnej w Kartlewie. Dzieci spotkały się tam z leśnikami i wzięły udział w akcji sadzenia lasu. Drugie z serii spotkań dotyczyło poznania pracy myśliwych. W tym celu dzieci wyjechały do leśniczówki w miejscowości Przyrze...

„Altana pod stuletnim dębem”

„Altana pod stuletnim dębem”

12 czerwca 2021 roku, w Batyniu (gm. Rąbino) odbyło się zakończenie projektu pt „ Altana pod stuletnim dębem”.

Głównym celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wsparcie infrastrukturalne, czyli utworzenie miejsca integracji mieszkańców Batynia. W ramach prac została wybudowana altana integracyjna dla mieszkańców sołectwa. Dodatkowo zakupiony został sprzęt multimedialny- rzutnik, dzięki któremu możliwe będzie organizowanie seansów filmowych dla mieszkańców. Projekt przyczynił się do zwiększenia integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, do...

„Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie”

„Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie”

W czerwcu 2021 roku, w Brzeżnie (gm. Brzeżno) zastały zakończone ostatnie inicjatywy w ramach Społecznej Rewitalizacji.

W ramach projektu „Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie” zostały zakupione witryny i manekiny do ekspozycji prezentującej lokalną historię. Zakupiono również tablicę informacyjną i kanapę. W celu zagospodarowania terenu wokół Centrum Kultury wykonano nasadzenia roślin, zakupiono ławki z koszami na śmieci oraz grill betonowy.

Głównymi celami projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca do edukacji mieszkańców oraz miejsca wypocz...

„Aktywność to podstawa- etap II”

„Aktywność to podstawa- etap II”

05 czerwca 2021 roku, w Dąbrowie Białogardzkiej (gm. Rąbino) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Aktywność to podstawa-etap II”.

Głównym założeniem projektu było zagospodarowanie i doposażenie miejsca wspólnej integracji w Dąbrowie Białogardzkiej. W ramach prac został ogrodzony plac zabaw, zakupiono namiot oraz 4 zestawy biesiadne. W celu bezpiecznego przechowywania sprzętu zakupiono również garaż blaszany. Projekt przyczynił się do wzrostu aktywności mieszkańców wsi oraz do zwiększenia integracji, a co za tym idzie, do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wypracowane dobra.

Wielkie po...

„Nowe boisko nowy start”

„Nowe boisko nowy start”

28 maja 2021 roku, w Starym Przybysławiu (gm. Świdwin) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Nowe boisko, nowy start ”. W ramach prac została zamontowana trybuna sportowa 3-rzędowa, 52-miejscowa oraz doposażono boisko o nowy sprzęt sportowy w postaci siatek do bramek. Realizacja projektu wynikła z braku miejsc siedzących podczas wydarzeń sportowych, jak również kulturalnych. Ponadto projekt zaspokoił potrzeby poprawy estetyki i wizerunku miejscowości, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizację oraz integrację lokalnej społeczności. Wielkie podziękowania za prace i zaanga...

"Społeczna Rewitalizacja"

"Społeczna Rewitalizacja"

30 kwietnia 2021 r. w miejscowości Bełtno, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie przedsięwzięcia pn. „Zadbajmy o nasze nowe Bełtno”. Symbolicznego otwarcia dokonali : Pan Kazimierz Lechocki - Wójt Gminy Świdwin, Pan Tomasz Waszczyk - Zastępca Wójta Gminy Świdwin , Pan Sebastian Basiejko - Kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Promocji , Pan Wojciech Strógarek - Sołtys Sołectwa oraz Liderka Grupy Inicjatywnej Pani Justyna Strógarek.

W ramach przedsięwzięcia doposażona została świetlica wiejska. Zakupiono niezbędne urządzenia oraz narzędzia w celu prawidłowego jej funkcjonow...