Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Program Społecznik 2022-2024

Program Społecznik 2022-2024

9 maja opublikowano wyniki tegorocznego naboru do Programu Społecznik 2022-2024. Wśród niemal 600 projektów, które otrzymały szansę na realizację jest również projekt „Raz, dwa, trzy – bądź eko i TY” będący wspólną inicjatywą nauczycieli z Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Świdwinie i rodziców.

Raz, dwa, trzy – bądź eko i TY” to tytuł przedsięwzięcia, które właśnie się rozpoczyna. Jest skierowane do najmłodszych mieszkańców powiatu świdwińskiego, w tym również uchodźców z Ukrainy oraz ich rodzin. Dzieci wezmą udział w wyjazdach edukacyjnych – do szkółki leśnej w Kartlewie oraz do gospo...

Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych

Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie otrzymało pozytywną opinię, dotyczącą złożonego wniosku o dofinansowanie, na realizacje zadania publicznego pn.: „Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych”. Stowarzyszenie podpisało Umowę na realizacje zadania publicznego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt dotyczy wsparcia dla Seniorów 60+ z terenu Gminy Sławoborze, Gminy Brzeźno, Gminy Rąbino oraz Gminy Świdwin.

W ramach projektu prowadzone są min. zajęcia z ceramiki, zajęcia z zakresu sztuki użytkowej, zajęcia z scrapbookingu, warsztaty E – ...Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie przeprowadziło szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy

Zadanie realizowane było w ramach zadania publicznego dofinansowanego ze środków Starostwa Powiatowego w Świdwinie i polegało na organizacji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W ramach działań zaplanowano zakup zestawu do nauki resuscytacji (Fantomy Little Family QCPR), który jest wyposażony w manekiny: osoby dorosłej, dziecka, niemowlęcia. Zestaw pozwala na szkolenie w zakresie ratowania życia przy utracie oddechu przez poszkodowanego. Fantom medyczny do i...

Rozbudowa placu zabaw w Sławoborzu

Rozbudowa placu zabaw w Sławoborzu

W dniu 02.09.2021r w Sławoborzu (Gmina Sławoborze) odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, który został wzbogacony o nowe elementy, takie jak: wieża z daszkiem, most zwodzony, wejście po schodkach, zjeżdżalnia oraz huśtawka typu bocianie gniazdo. Mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie, zabawki dmuchane dla dzieci i słodki poczęstunek.

Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia integracji mieszkańców Sławoborza, aktywności społecznej oraz wzrostu zaufania pomiędzy członkami społeczności lokalnej.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi- Marcin...

Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa

Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa

3-go września 2021 roku, w Sidłowie (gm. Sławoborze) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa ”. W ramach prac zamontowano 4 lampy oświetleniowe solarne oraz nasadzono rośliny ozdobne. Mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie, zabawy dmuchane dla dzieci oraz słodki poczęstunek.

Celem projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez wsparcie infrastrukturalne, czyli stworzenie bezpiecznej, atrakcyjnej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi- Marcinow...

Słowieńsko pięknieje II

Słowieńsko pięknieje II

1-go września 2021 roku, w Słowieńsku (gm. Sławoborze) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Słowieńsko pięknieje II ”. W ramach prac została wybudowana altana rekreacyjna.

Realizacja projektu wynikła z potrzeby stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która służyłaby rekreacji. Ponadto projekt pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz zaspokoił potrzeby poprawy estetyki i wizerunku miejscowości, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizację oraz integrację lokalnej społeczności.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wó

Projekt - Powiat

Projekt - Powiat

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie w dniu 3 sierpnia 2021 roku podpisało umowę na realizacje zadania zakresu ochrony i promocji zdrowia, finansowane z budżetu Powiatu Świdwińskiego, umowa nr WO.032.71.2021.SO. pn.: „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”.
Zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (min. 100 osób) oraz zakup defibrylatora szkoleniowego i zestawu do nauki resuscytacji. Zadanie finansowane jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Świdwińskiego.

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

W dniu 16.06. 2021 r. w Koszalinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z wydarzeniami animacyjnymi w oparciu o fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych o tytułach: „ Słowieńsko pięknieje II”, „ Rozbudowa placu zabaw w Sławoborzu” oraz „Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa”. Wszystkie projekty odbędą się na terenie Gminy Sławoborze.

Projekt „Rew...