Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w m. Sidłowo

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w m. Sidłowo

W dniu 18.09.2019r w Sidłowie ( Gmina Sławoborze) odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, który został wzbogacony o nowe elementy, takie jak: wieża, mostek, przejście tubowe, wejście po pałąku czy burtę edukacyjną. Dodatkowo umieszczono ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz plakat informujący o wydarzeniu. Mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie oraz zabawki dmuchane dla dzieci a dla miłośników słodkości-watę cukrową. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia integracji mieszkańców Sidłowa, aktywności społecznej oraz wzrostu zaufania pomiędzy członkami społeczności lokalnej...

Rewitalizacja w Gminie Brzeżno

Rewitalizacja w Gminie Brzeżno

W sobotę 12 września w Brzeżnie ma Sójczym Wzgórzu odbyło się uroczystego otwarcie nowego miejsca spotkań dla mieszkańców. Powstała tam wiata, zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz lampy solarne. Projekt został zrealizowany dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy inicjatywnej z Sójczego Wzgórza. Animator Lokalny na terenie Gminy Brzeżno Agnieszka Brodowska.

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

3 września (czwartek) w miejscowości Stary Przybysław, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa .

Symbolicznego otwarcia dokonali : Wójt Gminy Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Lider Grupy Inicjatywnej p. Zbigniew Niedziałek oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.

Systematyczność, wysiłek i ciężka praca mieszkańców Sołectwa przyniosła wyczekiwany efekt. W ramach przedsięwzięcia została wybudowana altana wraz z wyposażeniem - stołem i ławkami; ponadto zakupiono dwa grille betonowe. Zgodnie z planem jeden z nich został umiejscowiony t...

Remont Kościoła w Ząbrowie

Remont Kościoła w Ząbrowie

W niedzielę 30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo zamontowanych drzwi wejściowych w Kościele Filialnym Św. Stanisława Bpa i Męczennika w miejscowości Ząbrowo, gm. Świdwin Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, w której uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Berkanowo oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminny Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Przewodnicząca Rady Gminy - p. Anna Olejniczak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - p. Jan Bronowicki oraz przedstawiciel Fundacji Nauka dla Środowiska - p. Izabela Rutkowska. Przedsięwzięcie pn. „Remont Kościoła w Ząbrowie - wymiana drzwi wejściowych ...

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

18 Lipca 2020 r. odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej wraz z siedzibą OSP w Batyniu (gmina Rąbino). W ramach prac została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku nr.11. Zamontowanych zostało 16 grzejników m.in. w dużej sali świetlicy, kuchni, korytarzu i sali komputerowej. Remont świetlicy pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz przyczynił się do zwiększenia integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wypracowane dobra. Wyremontowana a przede wszystkim ogrzewana świe...

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule: „ Słowieńsko pięknieje”(Gmina Sławoborze), „Twórcza Kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu” (Gmina Połczyn-Zdrój), „ Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” (Gmina Sławoborze),” Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”

„Społeczna Rewitalizacja 2020”

„Społeczna Rewitalizacja 2020”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie 3 lipca 2020 roku, podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Brzeżno: „Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”, Rąbino: „ Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”, Świdwin: „ Ognisko domowe- czas na wspólne biesiadowanie” Projekt „Społeczna rewitalizacja" ws...

„Nasza wspólna wieś”  - m. Stary Przybysław

„Nasza wspólna wieś” - m. Stary Przybysław

„Nasza wspólna wieś” - stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Przybysław :) 29 czerwca 2020r. w miejscowości Stary Przybysław, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa :) Symbolicznego otwarcia dokonali : Wójt Gminy Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Zastepca Wójta Gminy Świdwin - p. Tomasz Waszczyk , Lider Grupy Inicjatywnej p. Zbigniew Niedziałek oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia :) Duża, masywna wiata oraz nowe ławki na placu zabaw zostały wykonane przez firmę DREW-ART Artur C...