Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

„Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu-etap II”

„Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu-etap II”

17 października (sobota) w miejscowości Batyń, gm. Rąbino odbyło się otwarcie nowo wyremontowanej świetlicy wiejskiej. W ramach projektu zostały zakupione nowe meble kuchenne, kuchnia elektryczna do gotowania oraz zmywarka. W kotłowni pojawił się nowy piec centralnego ogrzewania. Celem projektu był wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz zwiększenie integracji i aktywności społeczności lokalnej. Wielkie podziękowania za pracę oraz wsparcie należą się: Pani Wójt, Sołtysowi, Animatorowi lokalnemu oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do realizacji projektu. Projekt współfinans...

Zakończenie Projektu „ Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”

Zakończenie Projektu „ Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”

27.09.2020r odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej w Łęgach ( gmina Połczyn Zdrój), które oficjalnie zakończyło projekt rewitalizacyjny pt. „ Nasze miejsce na ziemi- doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszy Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Celem projektu było stworzenie miejsca integracji i rekreacji, które będzie zachęcać mieszkańców do przebywania we wspólnej przestrzeni. W ramach prac została wycyklinowana i pomalowana podłoga ...

"Słowieńsko pięknieje" gm. Sławoborze

"Słowieńsko pięknieje" gm. Sławoborze

Słowieńsko pięknieje W poniedziałkowe popołudnie (21.09.2020r.) w Słowieńsku (Gmina Sławoborze), odbył się piknik z okazji zakończenia projektu „Słowieńsko pięknieje”. W ramach projektu wykonano ogrodzenie wokół kościoła, co znacznie poprawiło estetykę centrum miejscowości. Na placu obok świetlicy zamontowane zostały stojaki rowerowe oraz umieszczono plakat informacyjny. Mieszkańcy wraz z Panią Sołtys zorganizowali wspólne grillowanie a specjalnie dla najmłodszych mieszkańców zamówiono zabawki dmuchane i zjeżdżalnie. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej i ...

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w m. Sidłowo

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” w m. Sidłowo

W dniu 18.09.2019r w Sidłowie ( Gmina Sławoborze) odbyło się uroczyste otwarcie placu zabaw, który został wzbogacony o nowe elementy, takie jak: wieża, mostek, przejście tubowe, wejście po pałąku czy burtę edukacyjną. Dodatkowo umieszczono ławkę z oparciem, kosz na śmieci oraz plakat informujący o wydarzeniu. Mieszkańcy zorganizowali wspólne grillowanie oraz zabawki dmuchane dla dzieci a dla miłośników słodkości-watę cukrową. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia integracji mieszkańców Sidłowa, aktywności społecznej oraz wzrostu zaufania pomiędzy członkami społeczności lokalnej...

Rewitalizacja w Gminie Brzeżno

Rewitalizacja w Gminie Brzeżno

W sobotę 12 września w Brzeżnie ma Sójczym Wzgórzu odbyło się uroczystego otwarcie nowego miejsca spotkań dla mieszkańców. Powstała tam wiata, zakupiono ławki i kosze na śmieci oraz lampy solarne. Projekt został zrealizowany dzięki wielkiemu zaangażowaniu grupy inicjatywnej z Sójczego Wzgórza. Animator Lokalny na terenie Gminy Brzeżno Agnieszka Brodowska.

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

3 września (czwartek) w miejscowości Stary Przybysław, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa .

Symbolicznego otwarcia dokonali : Wójt Gminy Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Lider Grupy Inicjatywnej p. Zbigniew Niedziałek oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.

Systematyczność, wysiłek i ciężka praca mieszkańców Sołectwa przyniosła wyczekiwany efekt. W ramach przedsięwzięcia została wybudowana altana wraz z wyposażeniem - stołem i ławkami; ponadto zakupiono dwa grille betonowe. Zgodnie z planem jeden z nich został umiejscowiony t...

Remont Kościoła w Ząbrowie

Remont Kościoła w Ząbrowie

W niedzielę 30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo zamontowanych drzwi wejściowych w Kościele Filialnym Św. Stanisława Bpa i Męczennika w miejscowości Ząbrowo, gm. Świdwin Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, w której uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Berkanowo oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminny Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Przewodnicząca Rady Gminy - p. Anna Olejniczak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - p. Jan Bronowicki oraz przedstawiciel Fundacji Nauka dla Środowiska - p. Izabela Rutkowska. Przedsięwzięcie pn. „Remont Kościoła w Ząbrowie - wymiana drzwi wejściowych ...

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

18 Lipca 2020 r. odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej wraz z siedzibą OSP w Batyniu (gmina Rąbino). W ramach prac została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku nr.11. Zamontowanych zostało 16 grzejników m.in. w dużej sali świetlicy, kuchni, korytarzu i sali komputerowej. Remont świetlicy pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz przyczynił się do zwiększenia integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wypracowane dobra. Wyremontowana a przede wszystkim ogrzewana świe...

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule: „ Słowieńsko pięknieje”(Gmina Sławoborze), „Twórcza Kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu” (Gmina Połczyn-Zdrój), „ Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” (Gmina Sławoborze),” Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”