Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Remont Kościoła w Ząbrowie

Remont Kościoła w Ząbrowie

W niedzielę 30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo zamontowanych drzwi wejściowych w Kościele Filialnym Św. Stanisława Bpa i Męczennika w miejscowości Ząbrowo, gm. Świdwin Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, w której uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Berkanowo oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminny Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Przewodnicząca Rady Gminy - p. Anna Olejniczak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - p. Jan Bronowicki oraz przedstawiciel Fundacji Nauka dla Środowiska - p. Izabela Rutkowska. Przedsięwzięcie pn. „Remont Kościoła w Ząbrowie - wymiana drzwi wejściowych ...

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

18 Lipca 2020 r. odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej wraz z siedzibą OSP w Batyniu (gmina Rąbino). W ramach prac została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku nr.11. Zamontowanych zostało 16 grzejników m.in. w dużej sali świetlicy, kuchni, korytarzu i sali komputerowej. Remont świetlicy pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz przyczynił się do zwiększenia integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wypracowane dobra. Wyremontowana a przede wszystkim ogrzewana świe...

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule: „ Słowieńsko pięknieje”(Gmina Sławoborze), „Twórcza Kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu” (Gmina Połczyn-Zdrój), „ Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” (Gmina Sławoborze),” Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach”

„Społeczna Rewitalizacja 2020”

„Społeczna Rewitalizacja 2020”

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie 3 lipca 2020 roku, podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Brzeżno: „Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”, Rąbino: „ Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”, Świdwin: „ Ognisko domowe- czas na wspólne biesiadowanie” Projekt „Społeczna rewitalizacja" ws...

„Nasza wspólna wieś”  - m. Stary Przybysław

„Nasza wspólna wieś” - m. Stary Przybysław

„Nasza wspólna wieś” - stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz modernizacja placu zabaw w miejscowości Stary Przybysław :) 29 czerwca 2020r. w miejscowości Stary Przybysław, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa :) Symbolicznego otwarcia dokonali : Wójt Gminy Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Zastepca Wójta Gminy Świdwin - p. Tomasz Waszczyk , Lider Grupy Inicjatywnej p. Zbigniew Niedziałek oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia :) Duża, masywna wiata oraz nowe ławki na placu zabaw zostały wykonane przez firmę DREW-ART Artur C...

Społeczna Rewitalizacja

Społeczna Rewitalizacja

Projekt Społeczna Rewitalizacja 16 marca 2020 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Brzeżno („Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Brzeżno duże w infrastrukturę ogólnodostępną”), Rąbino (Batyń „Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu-etap II”), Świdwin („Remont Kościoła w Ząbrowie-...

XXX Halowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Zachodniopomorskiego im. „Wujka Leszka”

XXX Halowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Zachodniopomorskiego im. „Wujka Leszka”

7 marca 2020 roku w Hali Sportowej Zespołu Szkół Rolniczych w Świdwinie odbył się XXX Halowy Turniej Piłki Nożnej Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych Województwa Zachodniopomorskiego im. „Wujka Leszka”.

Na turniej wysłono zaproszenia do 13 placówek, jednak ze względu na zagrożenie epidemiologiczne Koronawirusem w turnieju udział wzięło 7 drużyn reprezentujących placówki opiekuńczo – wychowawcze Województwa Zachodniopomorskiego, a mianowicie:

  1. Ośrodek Wspierania Rodziny „Dom pod Świerkiem” w Białogardzie,
  2. Dom Dziecka w Darłowie im. Jana Korczaka,
  3. SOS Wioska Dziecięca w Karlinie,
  4. Centrum Opieki...

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze-tworzymy miejsce rekreacji”

„Zagospodarowanie terenu przy jeziorze-tworzymy miejsce rekreacji”

8 grudnia 2019 roku nad jeziorem Brzeżno Duże w miejscowości Brzeżno, odbyło się oficjalne otwarcie infrastruktury rekreacyjnej oraz spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa oraz zaproszonych gości, podczas którego została uroczyście przecięta wstęga do nowego obiektu a mieszkańcy przygotowali poczęstunek (napoje, ciasto oraz kiełbaski z ogniska) Celem projektu było stworzenie miejsca do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców sołectwa. W ramach projektu zakupiono piach do wyłożenia na terenie przed jeziorem, altanę (wraz ze stołami i ławkami), wolnostojący stół z ławkami, kosze na śmie...