Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Aktualności

Siłownie oddane

Siłownie oddane

W Smardzku i Ząbrowie w gminie Świdwin oraz w Więcławiu w Gminie Brzeżno odbyły się pikniki integrujące mieszkańców z okazji otwarcia siłowni plenerowych.

Rewitalizacja dla aktywności

Rewitalizacja dla aktywności

Mieszkańcy Smardzka i Ząbrowa w gminie Świdwin oraz Więcławia w Gminie Brzeżno już się mogą cieszyć nową infrastrukturą wybudowaną w ich miejscowościach.

Plenerowe miejsce spotkań w Batyniu

Plenerowe miejsce spotkań w Batyniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społęczno – Gospodarczych w Świdwinie zakończyło realizację działania animacyjnego pn. Plenerowe miejce spotkań w Batyniu.

Rewitalizacja etap II Batyń

Rewitalizacja etap II Batyń

Mieszkańcy Batynia w ramach wolontariatu pracują przy tworzeniu swojego plenerowego miejsca spotkań.

Kolejnych 5 działań animacyjnych

Kolejnych 5 działań animacyjnych

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę na realizację kolejnych 5 działań animacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia.

Rewitalizacja

Rewitalizacja

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gopodarczych w Świdwinie zakończyło realizację trzech działań animacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia zbliżają się ku końcowi.

Rewitalizacja na terenie gminy Koszanowo

Rewitalizacja na terenie gminy Koszanowo

W Koszanowie w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” powstaje boisko do piłki nożnej.

Rewitalizacja na terenie gmin Przybysław i Dąbrowa

Rewitalizacja na terenie gmin Przybysław i Dąbrowa

Pierwsze działania animacyjne w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia zbliżają się ku końcowi.

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego

Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno Gospodarczych w Świdwinie zakończyło I etap działań animacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia.

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia"

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie w dniu 31 maja 2017 r. zawarło umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska z siedzibą w Koszalinie, na realizację działań animacyjnych, w ramach których zostaną zrealizowane przez mieszkańców przedsięwzięcia inwestycyjne z włączeniem społeczności lokalnej.