Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup nagród  w ramach  imprez okolicznościowych na terenie Powiatu Świdwińskiego”

Zapytanie ofertowe pn.: „Zakup nagród w ramach imprez okolicznościowych na terenie Powiatu Świdwińskiego”

pobierz Zapytanie ofertowe

pobierz Formularz ofertowy

pobierz Oświadczenie

pobierz Projekt umowy

pobierz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Zapytanie ofertowe pn.:„Wykonanie materiałów promocyjnych na imprezy okolicznościowe na terenie Powiatu Świdwińskiego”

Zapytanie ofertowe pn.:„Wykonanie materiałów promocyjnych na imprezy okolicznościowe na terenie Powiatu Świdwińskiego”

pobierz Zapytanie ofertowe

pobierz Formularz ofertowy

pobierz Oświadczenie

pobierz Projekt umowy

pobierz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

pobierz Informacja o wuborze oferty najkorzystniejszej II

ZAPRASZAMY NA TARGI PRODUKTÓW LOKALNYCH

ZAPRASZAMY NA TARGI PRODUKTÓW LOKALNYCH

Zapraszamy

producentów żywności i rękodzieła oraz innych produktów lokalnych z terenu Powiatu Świdwińskiego do zgłaszania się do udziału w „Targach produktów lokalnych”, które odbędą się 21 września br. w Świdwinie. W ramach organizacji zapewniamy Państwu nieodpłatne miejsca handlowe pod namiotem wyposażone w stoły i ławki. Nieodpłatnie zostanie wydana również ulotka promująca Państwa działalność z krótką informacją i danymi adresowymi. Ulotka będzie dystrybuowana podczas Targów. Dodatkowo, z producentami żywności podpiszemy umowy na zakup małych konfekcjonowanych zestawów promocyjnych tj. ma...

Zapytanie ofertowe pn.: „Pokazy rekreacyjne podczas imprez okolicznościowych na terenie Powiatu Świdwińskiego”

Zapytanie ofertowe pn.: „Pokazy rekreacyjne podczas imprez okolicznościowych na terenie Powiatu Świdwińskiego”

pobierz Zapytanie ofertowe

pobierz Formularz ofertowy

pobierz Oświadczenie

pobierz Projekt umowy

pobierz Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Plac Zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno.

Plac Zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno.

Plac Zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie w ramach Grantu zrealizowanego w ramach konkursu nr 4/2017/G ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania – „Powiatu Świdwińskiego” – zakres tematyczny operacji: budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Plac zabaw w miejscowości Chomętowo powstał obok boiska, co umożliwiło stworzenie miejsca sportowo-rekreacyjnego w centrum miejscowości. Dużym potencjałem obszaru, na którym zostało zrealizowane zdanie jest szla...

Siłownia zewnętrzna w Rąbinie, gm. Rąbino.

Siłownia zewnętrzna w Rąbinie, gm. Rąbino.

Siłownia zewnętrzna w Rąbinie, gm. Rąbino. W miejscowości Rąbino siłownia zewnętrzna zlokalizowana została przy boisku sportowym Orlik, w pobliżu stadionu, co umożliwi stworzenie miejsca rekreacyjnego pozwalającego na aktywne, bezpieczne spędzanie wolnego czasu. Projekt został zrealizowany dzięki podpisanej umowie o powierzenie grantu z Lokalna Grupą Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.Nowopowstała siłownia...

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Lekowo, gm. Świdwin

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Lekowo, gm. Świdwin

Siłownia zewnętrzna w miejscowości Lekowo, gm. Świdwin Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie dzięki podpisanej umowie o powierzenie grantu z Lokalna Grupą Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stworzyło na terenie Gmin Powiatu Świdwińskiego strefy rekreacji dla mieszkańców. W ramach realizacji zadania została wybudowana siłownia zewnętrzna w Lekowie, gm. Świdwin. Siłownia powstała ni...

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

W ZDROWYM CIELE, ZDROWY DUCH

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie dzięki podpisanej umowie o powierzenie grantu z Lokalna Grupą Działania – „Powiatu Świdwińskiego” w ramach podziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, stworzyło na terenie Gmin Powiatu Świdwińskiego strefy rekreacji dla mieszkańców. W ramach realizacji zadania został wybudowany: • Plac zabaw w miejscowości Chomętowo, gm. Brzeżno. • Siłownia zewnętrzna w miejscowości Sławoborze. • Siłownia z...

Sprawozdania za 2017 rok

Sprawozdania za 2017 rok

Sprawozdania za 2017 rok

Bilans za 2017 rok pobierz

Rachunek zysków i strat pobierz

Sprawozdanie finansowe pobierz

Sprawozdanie merytoryczne pobierz

Uchwały pobierz