Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Aktualności

Nowa infrastruktura w Kłodzinie i Rzecinie

Nowa infrastruktura w Kłodzinie i Rzecinie

W sołectwach Kłodzino i Rzecino przeprowadzone zostały działania animacyjne – pikniki międzypokoleniowe z okazji otwarcia infrastruktury powstałej w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”. Operatorem działań animacyjnych było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie.

Uroczyste otwarcie nowej altany drewnianej

Uroczyste otwarcie nowej altany drewnianej

W miniony weekend Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie zorganizowało działania animacyjne dla mieszkańców dwóch miejscowości powiatu świdwińskiego: Słonowic w gminie Brzeżno i Bełtna w gminie Świdwin.

Kolejne siłownie zewnętrzne

Kolejne siłownie zewnętrzne

Kolejne siłownie zewnętrzne powstały na terenie powiatu świdwińskiego w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia”.

Etap II

Etap II

Mieszkańcy Bełtna mają swoje miejsce spotkań w plenerze.

Rewitalizacja w powiecie świdwińskim trwa…

Rewitalizacja w powiecie świdwińskim trwa…

Kolejne 4 działania animacyjne w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowane są przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie.

Siłownie oddane

Siłownie oddane

W Smardzku i Ząbrowie w gminie Świdwin oraz w Więcławiu w Gminie Brzeżno odbyły się pikniki integrujące mieszkańców z okazji otwarcia siłowni plenerowych.

Rewitalizacja dla aktywności

Rewitalizacja dla aktywności

Mieszkańcy Smardzka i Ząbrowa w gminie Świdwin oraz Więcławia w Gminie Brzeżno już się mogą cieszyć nową infrastrukturą wybudowaną w ich miejscowościach.

Plenerowe miejsce spotkań w Batyniu

Plenerowe miejsce spotkań w Batyniu

Stowarzyszenie Inicjatyw Społęczno – Gospodarczych w Świdwinie zakończyło realizację działania animacyjnego pn. Plenerowe miejce spotkań w Batyniu.

Rewitalizacja etap II Batyń

Rewitalizacja etap II Batyń

Mieszkańcy Batynia w ramach wolontariatu pracują przy tworzeniu swojego plenerowego miejsca spotkań.

Kolejnych 5 działań animacyjnych

Kolejnych 5 działań animacyjnych

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno - Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę na realizację kolejnych 5 działań animacyjnych w ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia.