Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

"Dla bezpieczeństwa i integracji-remont strażnicy w Kołaczu"

"Dla bezpieczeństwa i integracji-remont strażnicy w Kołaczu"

W dniu 16.09.2019r. Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań służących włączeniu społeczności lokalnej w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym, w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Dla bezpieczeństwa i integracji-remont strażnicy w Kołaczu”. W ramach działania Strażnica zostanie wyremontowana i zostaną wykonane prace: wstawienie 2 okien, montaż drzwi wejściowych zewnętrznych, montaż drzwi wewnętrznych, wykonanie tynków wewnętrznych, zakup i montaż armatury łazienkowej, obniżenie sufitu w łazienkach oraz położenie płytek ceramicznych na ścianach w łazienkach oraz położenie gresu na podłogach w łazienkach. Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. pobierz