Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Etap II

Etap II

W ramach projektu „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” w Bełtnie obok placu zabaw wybudowana została altana drewniana wraz z miejscem na ognisko. Infrastruktura powstała przy współpracy wolontariuszy, którzy pracowali m.in. przy porządkowaniu i przygotowaniu terenu. Operatorem działań animacyjnych w ramach projektu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno- Gospodarczych w Świdwinie. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020 Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie”UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00