Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Nasze zdrowie w naszych rękach

Nasze zdrowie w naszych rękach

Zaczynamy!

Miło nam poinformować, że Zarząd Powiatu Świdwińskiego przyznał dotację Stowarzyszeniu Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie na realizację zadania publicznego pn. „Nasze zdrowie w naszych rękach” w zakresie ochrony i promocji zdrowia. Dotacja w wysokości 9.000 zł będzie wydatkowana na podstawie umowy nr WO.032.79.2022.SO z dnia 10 października 2022 r.

Celem głównym zadania jest kształtowanie postaw i zachowań zdrowotnych wśród uczniów poprzez propagowanie zdrowego stylu życia oraz kształtowanie świadomości i postaw sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie uczniów do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń.