Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Nowe boisko nowy start”

„Nowe boisko nowy start”

28 maja 2021 roku, w Starym Przybysławiu (gm. Świdwin) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Nowe boisko, nowy start ”. W ramach prac została zamontowana trybuna sportowa 3-rzędowa, 52-miejscowa oraz doposażono boisko o nowy sprzęt sportowy w postaci siatek do bramek. Realizacja projektu wynikła z braku miejsc siedzących podczas wydarzeń sportowych, jak również kulturalnych. Ponadto projekt zaspokoił potrzeby poprawy estetyki i wizerunku miejscowości, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizację oraz integrację lokalnej społeczności. Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi- Kazimierzowi Lechockiemu , Panu Sołtysowi – Zbigniewowi Niedziałek, Animatorowi Lokalnemu- Anecie Ogińskiej oraz wszystkim mieszkańcom Starego Przybysławia. Wielkie brawa!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Świdwin.