Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„ Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”

„ Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”

6 listopada 2020 roku w Brzeżnie odbyło się zakończenie projektu rewitalizującego pt. „ Plenerowe miasteczko rowerowe- bezpieczeństwo dzieci jest dla nas ważne”.

Cele projektu było stworzenie bazy do edukacji dzieci i młodzieży w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez wytyczenie i wymalowanie, na terenie Szkoły Podstawowej w Brzeżnie, plenerowego miasteczka rowerowego, które umożliwi edukacje z zakresu przepisów ruchu drogowego i praktyczne szkolenia z zakresu ruchu pieszych oraz nauki jazdy na rowerze, jak i wspólne spędzanie czasu. Zagospodarowane miejsce stało się miejscem do edukacji i spędzania wolnego czasu dla mieszkańców całego sołectwa.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi Gminy Brzeżno, Panu Sołtysowi, Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, Animatorowi Lokalnemu oraz wszystkim mieszkańcom Brzeżna. Wielkie brawa!
Projekt realizowany jest w porozumieniu partnerskim na rzecz realizacji projektu „ Społeczna Rewitalizacja” zawartym w dniu 18.01.2019r. pomiędzy Fundacją Nauka dla Środowiska a Gminą Brzeżno.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Brzeżno.