Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Projekt - Powiat

Projekt - Powiat

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie w dniu 3 sierpnia 2021 roku podpisało umowę na realizacje zadania zakresu ochrony i promocji zdrowia, finansowane z budżetu Powiatu Świdwińskiego, umowa nr WO.032.71.2021.SO. pn.: „Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy”.
Zadanie obejmuje przeprowadzenie szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy (min. 100 osób) oraz zakup defibrylatora szkoleniowego i zestawu do nauki resuscytacji. Zadanie finansowane jest w całości ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Świdwińskiego.