Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Remont Kościoła w Ząbrowie

Remont Kościoła w Ząbrowie

W niedzielę 30 sierpnia odbyło się uroczyste otwarcie nowo zamontowanych drzwi wejściowych w Kościele Filialnym Św. Stanisława Bpa i Męczennika w miejscowości Ząbrowo, gm. Świdwin Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą, w której uczestniczyli mieszkańcy Sołectwa Berkanowo oraz zaproszeni goście, m.in. Wójt Gminny Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Przewodnicząca Rady Gminy - p. Anna Olejniczak, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu - p. Jan Bronowicki oraz przedstawiciel Fundacji Nauka dla Środowiska - p. Izabela Rutkowska. Przedsięwzięcie pn. „Remont Kościoła w Ząbrowie - wymiana drzwi wejściowych na drewniane w formie nawiązującej do wzorów historycznych” zostało zrealizowane dzięki zaangażowaniu mieszkańców Sołectwa Wielkie Brawa dla Wszystkich! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Świdwin.