Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

Remont Świetlicy wiejskiej w m. Batyń gm. Rąbino

18 Lipca 2020 r. odbyło się otwarcie wyremontowanej świetlicy wiejskiej wraz z siedzibą OSP w Batyniu (gmina Rąbino). W ramach prac została wykonana instalacja centralnego ogrzewania w całym budynku nr.11. Zamontowanych zostało 16 grzejników m.in. w dużej sali świetlicy, kuchni, korytarzu i sali komputerowej. Remont świetlicy pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz przyczynił się do zwiększenia integracji i aktywności społeczności lokalnej, a co za tym idzie, do wzrostu odpowiedzialności mieszkańców za wypracowane dobra. Wyremontowana a przede wszystkim ogrzewana świetlica stanie się na nowo centrum kulturalnym sołectwa. Dzięki temu możliwe będzie organizowanie większej ilości imprez kulturalnych i artystycznych dla mieszkańców, stworzenie ciekawej oferty kulturalnej dla młodzieży oraz zajęć dodatkowych dla dzieci.

Wielkie podziękowania za trud, pracę oraz zaangażowanie należą się sołtysowi- Panu Grzegorzowi Chołuj wraz z żoną, Pani Wójt - Anecie Krawiec, animatorowi lokalnemu- Pani Annie Olejniczak oraz wszystkim tym, którzy przyczyni się do realizacji tego projektu.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Rąbino.

1