Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”

„Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”

„Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie” 24 października 2020 roku, w Rzecinie ( gm. Rąbino) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Remont świetlicy wiejskiej w Rzecinie”. W ramach prac została położona wykładzina winylowa, która idealnie pasuje do obiektu użyteczności publicznej. Zostały wstawione również cztery pary nowych okien oraz drzwi wejściowe. Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Sołtysowi- Maciejowi Wojas, Pani Wójt – Anecie Krawiec, Animatorowi Lokalnemu- Annie Olejniczak oraz wszystkim mieszkańcom Rzecina. Wielkie brawa! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Rąbino.