Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Rewitalizacja

W ramach działań animacyjnych w 3 miejscowościach powiatu świdwińskiego powstała nowa infrastruktura służąca integracji lokalnej społeczności:

W Starym Przybysławiu wybudowano wiatę drewnianą wraz z drobną infrastrukturą i miejscem na ognisko. Z okazji otwarcia nowej infrastruktury 15 lipca zorganizowany została piknik międzypokoleniowy aktywizujący i integrujący lokalną społeczność. Otwarcia infrastruktury poprzez symboliczne przecięcie wstęgi dokonał Wójt Gminy Świdwin Pan Kazimierz Lechocki, członek rady sołeckiej p. Zbigniew Niedziałek oraz p. Florian Hyży – mieszkaniec sołectwa. Mieszkańcy wraz z zaproszonymi gośćmi świętowali przy wspólnym pieczeniu kiełbasek.

Dąbrowie Białogardzkiej powstała wiata drewniana jako miejsce spotkań mieszkańców oraz boisko do koszykówki będące miejscem zmagań sportowych mieszkańców wsi. Symbolicznego otwarcia dokonał Wójt gminy Rąbino Pan Krzysztof Majewski wraz z radnym rady gminy Rąbino Panem Wiesławem Stępniem i sołtys sołectwa Dąbrowa Białogardzka Panią Emilią Zamojską. Poza ucztowaniem mieszkańcy obejrzeli przedstawienie artystyczne przygotowane przez dzieci z sołectwa, grali w koszykówkę, a nawet uczyli się „tańca pirata”.

W Koszanowie w ramach projektu powstało boisko do piłki nożnej - z nowymi bramkami oraz piłkochwytami. Po dokonaniu otwarcia przez Wójta Gminy Brzeżno Pana Jerzego Anielskiego zebrani tłumnie mieszkańcy obejrzeli przedstawienie taneczne przygotowane przez grupę „MAZAK” z Koszanowa. Rozegrany został również mecz piłki nożnej pomiędzy sołectwami: Koszanowo i Chomętowo.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020

Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie”UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00