Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Rewitalizacja dla aktywności

Rewitalizacja dla aktywności

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych w Świdwinie, jako realizator przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z włączeniem społeczności lokalnej, zrealizowało kolejny etap działań polegający na zakupie i montażu siłowni zewnętrznych w trzech miejscowościach. W pracach przy porządkowaniu terenu brali udział mieszkańcy, którzy zaangażowali się w projekt w ramach wolontariatu. Już wkrótce w Smardzku, Ząbrowie oraz w Więcławiu odbędą się pikniki integracyjne połączone z oficjalnym otwarciem nowych siłowni plenerowych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020

Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie”UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00