Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

Rewitalizacja m. Stary Przybysław Gm. Świdwin

3 września (czwartek) w miejscowości Stary Przybysław, gm. Świdwin odbyło się uroczyste otwarcie nowego miejsca spotkań mieszkańców Sołectwa .

Symbolicznego otwarcia dokonali : Wójt Gminy Świdwin - p. Kazimierz Lechocki, Lider Grupy Inicjatywnej p. Zbigniew Niedziałek oraz osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięcia.

Systematyczność, wysiłek i ciężka praca mieszkańców Sołectwa przyniosła wyczekiwany efekt. W ramach przedsięwzięcia została wybudowana altana wraz z wyposażeniem - stołem i ławkami; ponadto zakupiono dwa grille betonowe. Zgodnie z planem jeden z nich został umiejscowiony tuż przy placu zabaw, zaś drugi obok altany i wiaty przy boisku sportowym. Dodatkowo Sołectwo uzyskało cztery przenośne kosze drewniane oraz zestaw nagłośnieniowy, czyli kolumnę przenośną.

Inwestycja nie byłaby zrealizowana bez pomocy wolontariuszy, którymi byli mieszkańcy Sołectwa. To oni w czasie wolnym od innych obowiązków, przez kilka dni przygotowywali teren, gdzie miała być umiejscowiona altana. Prace te polegały na wykoszeniu trawy, wycince gałęzi, wyrównaniu terenu, uprzątnięciu obszaru dojazdowego. I tu słowa uznania i podziękowania, dla tych mieszkańców, którzy wykazali inicjatywę i pomimo zmęczenia, czasami trudnych warunków atmosferycznych, pomagali w przedsięwzięciu. Dzięki aktywności tej grupy powstało atrakcyjne miejsce dla mieszkańców. To miejsce, gdzie każdy ma okazję spotkać się, zrelaksować i miło spędzić czas w gronie znajomych oraz osób najbliższych. W związku z panującą epidemią wywołaną przez COVID - 19 w spotkaniu animacyjnym wzięła udział nieliczna grupa osób - najbardziej zaangażowana w pomoc w realizowaniu inwestycji. Zgodnie z zaleceniami i rekomendacjami uczestnicy spotkania posiadali maseczki ochronne oraz została przeprowadzona dezynfekcja dłoni. Projekt realizowany jest w porozumieniu partnerskim na rzecz realizacji projektu „ Społeczna Rewitalizacja” zawartym w dniu 18.01.2019r. pomiędzy Fundacją Nauka dla Środowiska a Gminą Świdwin.

Wielkie Brawa dla Wszystkich 🙂

Animator Lokalny na terenie Gminy Świdwin w ramach projektu ”Społeczna Rewitalizacja” Aneta Ogińska

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Świdwin.