Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Rewitalizacja na terenie gmin Przybysław i Dąbrowa

W II etapie działań w Starym Przybysławiu powstaje wiata drewniana wraz z miejscem na ognisko. Zaangażowani w ramach wolontariatu mieszkańcy Przybysławia wspierają powstanie miejsca integracji nadzorując prace przy budowie, wspomagając wykonawcę przy malowaniu wiaty i przy zagospodarowaniu terenu, często nie zważając na niesprzyjające warunki atmosferyczne.

Drewniana wiata powstaje również w Dąbrowie Białogardzkiej. Tam – oprócz wiaty będącej miejscem spotkań - mieszkańcy będą wkrótce mogli korzystać z nowopowstałego boiska do koszykówki. W ten sposób w Dąbrowie Białogardzkiej powstaje kompleks rekreacyjny dla całych rodzin: obok placu zabaw będzie miejsce rozgrywek sportowych oraz wiata do wypoczynku oraz biesiad. Mieszkańcy zaangażowali się do pracy m. in. przy zagospodarowaniu terenu wokół wiaty i boiska. Przygotują również poczęstunek na otwarcie nowej infrastruktury.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020

Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie”UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00