Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia"

W ramach realizacji zadania zaplanowano:

  1. Budowę wiaty wraz z drobna infrastrukturą w miejscowości Stary Przybysław gm. Świdwin
  2. Magiczne boisko rekreacyjne miejscem aktywizacji i animacji mieszkańców sołectwa Koszanowo, gm. Brzeżno
  3. Zwiększenie możliwości społeczeństwa Dąbrowa Białogardzka do wspólnej integracji, poprzez wykonanie boiska do koszykówki oraz zakupu i montażu wiaty drewnianej, gm. Rąbino.

Kwota wsparcia: 60 000,00 zł, okres realizacji: od 01.06.2017 do 31.07.2017.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020 Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie”UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00