Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

„Rewitalizacja szansą na aktywną integrację -2020"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego wraz z wydarzeniem animacyjnym w oparciu o fiszkę przedsięwzięcia inwestycyjnego o tytule: „ Słowieńsko pięknieje”(Gmina Sławoborze), „Twórcza Kuchnia-remont świetlicy w Gawrońcu” (Gmina Połczyn-Zdrój), „ Doposażenie placu zabaw w Sidłowie” (Gmina Sławoborze),” Nasze miejsce na ziemi-doposażenie świetlicy wiejskiej w Łęgach” (Gmina Połczyn Zdrój). Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.