Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

Rewitalizacja szansą na aktywną integrację

W dniu 16.06. 2021 r. w Koszalinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowy z Koszalińską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację działań animacyjnych, służących włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji oraz realizację przedsięwzięć inwestycyjnych wraz z wydarzeniami animacyjnymi w oparciu o fiszki przedsięwzięć inwestycyjnych o tytułach: „ Słowieńsko pięknieje II”, „ Rozbudowa placu zabaw w Sławoborzu” oraz „Montaż lamp oświetleniowych na terenie Sidłowa”. Wszystkie projekty odbędą się na terenie Gminy Sławoborze.

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację’ jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.