Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

"Rewitalizacja w Powiecie Świdwińskim""

"Rewitalizacja w Powiecie Świdwińskim""

8 listopada 2019 roku w Koszalinie, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Brzeżno („Sójcze Wzgórze- rozwój osiedla w infrastrukturę ogólnodostępną”), Rąbino (Batyń „Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu”), Świdwin ( Stary Przybysław „Nasza wspólna wieś”-stworzenie miejsca spotkań mieszkańców oraz modernizacja płazu zabaw w miejscowości Stary Przybysław).
Projekt „Społeczna rewitalizacja" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. pobierz