Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych

Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych w Świdwinie otrzymało pozytywną opinię, dotyczącą złożonego wniosku o dofinansowanie, na realizacje zadania publicznego pn.: „Senioralny Inkubator Inicjatyw Społecznych”. Stowarzyszenie podpisało Umowę na realizacje zadania publicznego z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej w Warszawie.

Projekt dotyczy wsparcia dla Seniorów 60+ z terenu Gminy Sławoborze, Gminy Brzeźno, Gminy Rąbino oraz Gminy Świdwin.

W ramach projektu prowadzone są min. zajęcia z ceramiki, zajęcia z zakresu sztuki użytkowej, zajęcia z scrapbookingu, warsztaty E – komunikacji, zajęcia z dietetykiem, zajęcia z rehabilitantem. Ponadto seniorzy wzięli udział w spektaklu teatralnym w Koszalinie oraz uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Torunia.

Okres realizacja zadania: 01.05.2021 r. do 31.12.2021 r.
Wartość projektu: 205.280,00 zł
Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+"