Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Siłownie oddane

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno -Gospodarczych w Świdwinie, jako realizator przedsięwzięć inwestycyjnych związanych z włączeniem społeczności lokalnej, zrealizowało pikniki rodzinne z wieloma atrakcjami dla wszystkich grup wiekowych mieszkańców. W Smardzku i Ząbrowie podczas otwarcia siłowni zewnętrznej przeprowadzono demonstrację zestawu ćwiczeń na urządzeniach fitness. Demonstrację prowadził wielokrotny mistrz świata w Trójboju Siłowym federacji WUAP (World United Amateur Powerlifting) Pan Józef Sokołowski ze Smardzka. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego2014-2020 Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja na terenie gmin województwa zachodniopomorskiego znajdujących się w Specjalnej Strefie Włączenia” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie”UDA-RPZP.07.01.00-32-K601/16-00