Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

"Słowieńsko pięknieje" gm. Sławoborze

"Słowieńsko pięknieje" gm. Sławoborze

Słowieńsko pięknieje W poniedziałkowe popołudnie (21.09.2020r.) w Słowieńsku (Gmina Sławoborze), odbył się piknik z okazji zakończenia projektu „Słowieńsko pięknieje”. W ramach projektu wykonano ogrodzenie wokół kościoła, co znacznie poprawiło estetykę centrum miejscowości. Na placu obok świetlicy zamontowane zostały stojaki rowerowe oraz umieszczono plakat informacyjny. Mieszkańcy wraz z Panią Sołtys zorganizowali wspólne grillowanie a specjalnie dla najmłodszych mieszkańców zamówiono zabawki dmuchane i zjeżdżalnie. Realizacja inicjatywy przyczyniła się do zwiększenia aktywności społecznej i wzrostu zaufania pomiędzy członkami społeczności lokalnej oraz wzbudziło w mieszkańcach poczucie odpowiedzialności za wspólne dobro.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej.