Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Słowieńsko pięknieje II

Słowieńsko pięknieje II

1-go września 2021 roku, w Słowieńsku (gm. Sławoborze) odbyło się zakończenie projektu pt. „ Słowieńsko pięknieje II ”. W ramach prac została wybudowana altana rekreacyjna.

Realizacja projektu wynikła z potrzeby stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej, która służyłaby rekreacji. Ponadto projekt pozwolił na wzrost aktywności obywatelskiej mieszkańców wsi oraz zaspokoił potrzeby poprawy estetyki i wizerunku miejscowości, promowanie aktywnego wypoczynku, aktywizację oraz integrację lokalnej społeczności.

Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi- Marcinowi Książek, Pani Sołtys – Iwonie Paszko, Animatorowi Lokalnemu- Annie Olejniczak oraz wszystkim mieszkańcom Słowieńska. Wielkie brawa!

Projekt „Rewitalizacja szansą na aktywną integrację” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Sławoborze.