Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Społeczna Rewitalizacja

Społeczna Rewitalizacja

Projekt Społeczna Rewitalizacja 16 marca 2020 roku Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gmin: Brzeżno („Zagospodarowanie terenu wokół jeziora Brzeżno duże w infrastrukturę ogólnodostępną”), Rąbino (Batyń „Remont świetlicy wiejskiej w Batyniu-etap II”), Świdwin („Remont Kościoła w Ząbrowie-wymiana drzwi wejściowych na drewniane w formie nawiązującej do wzorów historycznych”). Projekt „Społeczna rewitalizacja" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.”Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie:RPZP.07.01.00-32-K102/18-00.