Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

Umowa z fundacją "Nauka dla Środowiska"

Umowa z fundacją "Nauka dla Środowiska"

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie 17 grudnia 2020 roku, podpisało umowę z Fundacją Nauka dla Środowiska na wdrożenie działania animacyjnego, służącego włączeniu społeczności lokalnych w proces rewitalizacji poprzez realizację lokalnego przedsięwzięcia wraz z wydarzeniem animacyjnym w ramach projektu pn. „Społeczna Rewitalizacja” na terenie Gminy Brzeżno: „Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie” oraz „Zagospodarowanie terenu wokół Centrum Kultury w Brzeżnie w infrastrukturę rekreacyjną”; Gminy Rąbino: „Aktywność to podstawa-etap II”, ”Altana pod stuletnim dębem” oraz Gminy Świdwin: „Zadbajmy o nasze nowe Bełtno”, „Nowe boisko, nowy start” oraz „ Świetlica marzeń- doposażenie świetlicy wiejskiej, zakup grilla i pawilonu ogrodowego sposobem na pogłębienie integracji mieszkańców Sołectwa Berkanowo”.

Projekt „Społeczna rewitalizacja" współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn.”Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie:RPZP.07.01.00-32-K102/18-00.