Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie”

„Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie”

W czerwcu 2021 roku, w Brzeżnie (gm. Brzeżno) zastały zakończone ostatnie inicjatywy w ramach Społecznej Rewitalizacji.

W ramach projektu „Utworzenie Izby Pamięci w Centrum Kultury w Brzeżnie” zostały zakupione witryny i manekiny do ekspozycji prezentującej lokalną historię. Zakupiono również tablicę informacyjną i kanapę. W celu zagospodarowania terenu wokół Centrum Kultury wykonano nasadzenia roślin, zakupiono ławki z koszami na śmieci oraz grill betonowy.

Głównymi celami projektu było wzmocnienie kapitału społecznego poprzez stworzenie miejsca do edukacji mieszkańców oraz miejsca wypoczynku i rekreacji Wielkie podziękowania za prace i zaangażowanie należą się Panu Wójtowi- Sławomirowi Koruc, Panu Sołtysowi – Krzysztofowi Skorupa, Animatorowi Lokalnemu- Agnieszce Brodowskiej oraz wszystkim mieszkańcom Brzeżna. Wielkie brawa!

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. Działanie animacyjne realizowane w ramach projektu pn. „ Społeczna rewitalizacja” realizowanego zgodnie z umową o dofinansowanie: RPZP.07.01.00-32-K102/18-00 Przedsięwzięcie zostało zrealizowane dzięki staraniom członków społeczności lokalnej oraz przy współpracy z Gminą Rąbino ![](https://sisg-swidwin.pl/storage/app/media/karr.png)