Powiat Świdwiński - logo Powiat Świdwiński Gmina Brzeźno - logo Gmina Brzeźno Gmina Rąbino - logo Gmina Rąbino Gmina Sławoborze - logo Gmina Sławoborze Gmina Świdwin - logo Gmina Świdwin

„Z naturą za pan brat - …” dzięki Społecznikowi

„Z naturą za pan brat - …” dzięki Społecznikowi

Wiosenne miesiące obfitowały w wydarzenia dla dzieci. A to za sprawą przedsięwzięcia „Z naturą za pan brat – projekt edukacji ekologicznej“. Projekt realizowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021“. Dzięki dotacji sfinansowano udział 175 dzieci w wyjazdach edukacyjnych. Tematem przewodnim projektu była ekologia. Pierwszym był wyjazd do szkółki leśnej w Kartlewie. Dzieci spotkały się tam z leśnikami i wzięły udział w akcji sadzenia lasu. Drugie z serii spotkań dotyczyło poznania pracy myśliwych. W tym celu dzieci wyjechały do leśniczówki w miejscowości Przyrzecze. Milusińscy mieli okazję zobaczyć między innymi pokaz tresury psa myśliwskiego. Miejscem ostatniego wyjazdu było gospodarstwo ekologiczne w Ciechnowie. Gospodarze prowadzą hodowlę owiec, wyrabiają sery i produkty mleczne. Najmłodsi mogli głaskać, karmić, a nawet doić owce. Później przyglądały się pracy serowara i próbowały jego wyrobów. Zwieńczeniem działań projektowych w ramach „Społecznika“ był piknik ekologiczny - pełen atrakcji dla dzieci i ich rodzin.

Dzięki realizacji przedsięwzięcia „Z naturą za pan brat - …“ najmłodsi mieszkańcy mieli okazję poznać bogactwo zasobów naturalnych dostępnych lokalnie. Przekonali się również jak ważna jest troska o środowisko. A uśmiechnięte buzie to najlepszy dowód potwierdzający pełen sukces w realizacji projektu.

#PomorzeZachodnie, #ProgramSpołecznik, #społecznik, #KARRM, @PomorzeZachodnie, @ProgramSpołecznik, @Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego

Projekt „Z naturą za pan brat - projekt edukacji ekologicznej" Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie, sfinansowany w ramach zadania publicznego pn. „Program Społecznik na lata 2019-2021”