Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Świdwinie realizując zadania statutowe, w ramach projektów pozyskało ponad 980 000 zł środków zewnętrznych. Wszelkie działania

 • Czerwiec
  2004

  Założenie

  Stowarzyszenie Inicjatyw
  Społeczno-Gospodarczych
  w Świdwinie

 • Czerwiec
  2004

  Aktywizacja zawodowa bezrobotnych kobiet

  z terenu powiatu Świdwińskiego - wartość projektu 6 740 euro (wartość dofinansowania - 21.800 zł)

 • Czerwiec
  2005

  Kurs sztukaterii i witrazu

  - wartość projektu 15.923 zł

 • 2005 - 2006

  Ozywienie działalności zawodowej bezrobotnych kobiet

  z Powiatu Świdwińskiego - wartość projektu 131.728 zł

 • Czerwiec
  2005

  Kurs sztukaterii i witrazu

  - wartość projektu 15.923 zł

 • 2007

  Wzmocnienie na rynku pracy osób pracujących

  poprzez dokształcanie się - wartość projektu 57.753 zł

 • Czerwiec
  2007

  Wsparcie dla przedsiębiorczych

  - projekt dla powiatów świdwińskiego i drawskiego, w ramach EFS dział. 2.5 ZPORR - wartość wsparcia dla powiatu Świdwińskiego zamknęła się kwotą 28.167,60 zł

 • Czerwiec
  2008

  Wychodzenie z bezrobocia rodzinnego

  w Powiecie Świdwińskim - upowszechnienie dobrych praktyk projektu Praca w posagu - wartość projektu 99.949 zł

 • Czerwiec
  2008

  Zbadaj się dla siebie

  zbadaj dla tych, którym jesteś bliska - wartość projektu 28 188 euro 103.568,40 zł

 • Czerwiec
  2009

  Wyzsze kwalifikacje - większe mozliwosci

  wartość projektu 434 861 zł

 • Czerwiec
  2010

  Z prawem jazdy do pracy

  wartość projektu 49 500 zł

 • Czerwiec
  2010

  Z prawem jazdy do pracy

  kontynuacja realizacji, rozliczenie projektu Z prawem jazdy do pracy